“РИЙЧ ПОЙНТ ХХК” -НЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧ НАРТ ГАМШГИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын ,тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бичиг баримтуудын хүрээнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар ажилтан, албан хаагчдад сургалт дадлага зохион байгуулж, гарч болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гал түймрийг унтраах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулахад чиглэгдлээ.

2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр “РИЙЧ ПОЙНТ ХХК”-ны 26 ажилтан алба хаагч нарт “Бэлэн бай” сургалтын багцаас гал түймэр, гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, түүнээс урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээ, Монгол Улсын хууль тогтоомж /Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай/,гарч буй гал түймрийн өнөөгийн нөхцөл байдал,гарсан гал түймрийг унтраах ГТУА-18 дугаар ангитай хамтран гал унтраах дадлага сургууль хийлээ.

scroll to top