2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА

82343946_588304008633675_5753014886611288064_n.jpg

Тус хэлтсээс 2020 онд хийж гүйцэтгэх ажлын нэгжийн болон алба хаагч нарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах арга хэмжээ зохион байгуулллаа.

Мөн хэлтсийн дарга хурандаа Б.Сүхбаатар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулсан алба хаагч нарт Онцгой байдлын ерөнхий газар болон Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд амжилт гаргаж ажиллахыг хүсэж, тодорхой үүрэг чиглэл өгөв.

scroll to top