ХУДАЛДАА ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

84344726_839365383154933_7557669426091261952_n.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан “Худалдаа олон нийтийн байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж”-ийн дагуу төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн ам олноор цуглардаг худалдаа олон нийтийн байгууллагуудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдах юм.

scroll to top