СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАА

82868256_619175628911341_9004826435633807360_n.jpg

Монголын Өдөр өнжүүлэх холбооноос Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй өдөр өнжүүлэх төвүүдийн багш ажилчдыг чадавхижуулах сургалтын хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс өдөр өнжүүлэх төвүүдийн гадна орчин, барилга байгууламжийн аюулгүй байдал, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт объектын галын аюулгүй байдлыг хангах талаар зөвлөгөө өгч хичээл сургалто зохион байгуулав.

scroll to top