ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨДӨЛГӨӨНТ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА.

1-3.jpg

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны Гоодой ам, Шарга морьт, Зуун модын амуудаар Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 3, ГТУА 18 дугаар ангийн бэлтгэл ээлжийн 7 албан хаагч хөдөлгөөнт эргүүл үүрэг гүйцэтгэж байна.

scroll to top