Баянгол дүүргийн “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” орон нутгийн зөвлөлийн анхдугаар хуралдааныг зохион байгууллаа.

156417915_1565151417197491_8077918790404839705_n-scaled.jpg

Баянгол дүүргийн “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” орон нутгийн зөвлөлийн хуралдаанаар Зөвлөл байгуулсан тогтоол, ажиллах журмыг танилцуулж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газрын Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний хэлтсийн дарга Д.Базаррагчаа “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа”, “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг орлоо.

Мөн орон нутгийн зөвлөлийн 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар санал солилцож, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн дарга хуралдаанаас гарсан зөвлөмжийг танилцуулан ажиллалаа.

scroll to top