АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ АЖИЛЛАХ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

05.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын даргын баталсан “Алба хаагчдын амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах ур чадварыг сайжруулахад чиглэсэн дадлага, сургалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах 18 дугаар ангийн алба хаагчид зохион байгууллаа.

Дадлага, сургалтаар алба хаагчдад амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах хэсгийн зохион байгуулалт, онцлог, сэтгэл зүйн зурвас, хүндрүүлсэн нөхцөлд зохион байгуулах, шалган зааварлах хэсгийн чиг үүрэг, АБДТ-тэй ажиллах хугацааг тооцоолох, агаараар цэнэглэх, шахуургын ашиглалт, үйлчилгээний талаар сургалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top