Сургалт зохион байгуулав

image-9.png

Тус дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах  “Аминжаргалан” ӨЭМТ-өөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 12 ажилтан, албан хаагчдад гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх нь сэдвийн хүрээнд Ангиллын сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний  сургалт хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, дэд ахлагч Ү.Билгүүн нь 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр 2 цагийн танхмийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтыг “Аминжаргалан” ӨЭМТ-ийн хурлын өрөөнд зохион Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилчдад мэдлэг олгосон. Сургалтад нийт 12 ажилтан хамрагдсан.  

scroll to top