Сургалт зохион байгуулав

image-11.png

Тус дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах  “ОСНААУГ ХҮТ-9” -өөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 36 ажилтан, албан хаагчдад гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх нь сэдвийн хүрээнд Ангиллын сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний  сургалт хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, дэд ахлагч Ү.Билгүүн нь 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр 2 цагийн танхмийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтыг “ОСНААУГ ХҮТ-9”-ийн хурлын өрөөнд зохион Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилчдад мэдлэг олгосон. Сургалтад нийт 36 ажилтан хамрагдсан.  

scroll to top