Сургалт зохион байгуулав

image-17.png

Тус дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах  “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 38-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх нь сэдвийн хүрээнд Онцгой байдлын хэлтэс, Баянгол дүүргийн Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг , Баянгол дүүргийн Улаан загалмайн хороотой хамтран 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ний өдөр 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтыг тус сургуулийн сургалтын танхимд зохион Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатны тусламж үзүүлэх чиглэлээр сурагчдад мэдлэг олгосон. Сургалтад нийт 36 сурагч хамрагдсан.  

scroll to top