15.jpg

Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар орон нутаг руу явах иргэд тухайн аймгийнхаа Онцгой комиссоос зөвшөөрөл авна

Улаанбаатар хотоос гарах зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг УОК-ийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн гаргасан нийслэлийн Засаг даргын гуравдугаар сарын 27-ны А/211 дүгээр захирамжаар…