image-2.png

ТОСА худалдааны төвийн гадна талбайд тарвага худалдан борлуулж байсныг илрүүлэн холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаа.

Баянгол дүүргийн Засаг даргын А/327 дугаар захирамж, тарваган тахал болон хүн мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд…