ҮЕР, УСНЫ АЮУЛААС СЭРГИЙЛЬЕ

 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, мэдээ, дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад эх сурвалжаас тогтмол хүлээн авч сэрэмжлэх, бусдад…

“РИЙЧ ПОЙНТ ХХК” -НЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧ НАРТ ГАМШГИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын ,тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бичиг баримтуудын хүрээнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх…